مزیت کولر سلولزی

مزیت کولر سلولزی
6294
بازدید
نویسنده : مدیر

پد سلولزی يكی از واسطه های تبخيری است كه در سيستم های سرمايش تبخيری استفاده می شود. پد سلولزی از لایه های نازك منظم و موجدار نوعی کاغذ با خاصيت موئینگی و جذب زياد ساخته شده است .

مشاهده
کولر سلولزی | خرید کولر سلولزی 8000
828
بازدید
نویسنده : مدیر

کولر سلولزی | خرید کولر سلولزی 8000

مشاهده
کولر آبی | خرید کولرآبی 4000 سلولزی
946
بازدید
نویسنده : مدیر

کولر آبی | خرید کولرآبی 4000 سلولزی

مشاهده
کولر سلولزی | قیمت کولر سلولزی 6000
1775
بازدید
نویسنده : مدیر

کولر سلولزی | قیمت کولر سلولزی 6000

مشاهده
خرید کولر | خرید کولر سلولزی 6000 گرید A
1181
بازدید
نویسنده : مدیر

خرید کولر | خرید کولر سلولزی 6000 گرید A

مشاهده
کولر سلولزی 4000 گرید A
514
بازدید
نویسنده : مدیر

کولر سلولزی 4000 گرید A

مشاهده
عضویت در خبرنامه کاوه کویر