کولر پلیمری سانترفیوژ BLDC با اینورتر

 • قیمت اولیه :
  152,000,000
 • قیمت نهایی :
  149,000,000
کولر پلیمری سانترفیوژ BLDC با اینورتر

  کولر پلیمری 12000 اکسیال اینورتر

 • قیمت اولیه :
  150,000,000
 • قیمت نهایی :
  143,000,000
کولر پلیمری 12000 اکسیال اینورتر

  کولر پلیمری 15000 سانترفیوژ تک فاز دو دور

 • قیمت اولیه :
  155,000,000
 • قیمت نهایی :
  148,700,000
کولر پلیمری 15000 سانترفیوژ تک فاز دو دور

  کولر پلیمری 12000 اکسیال تک فاز

 • قیمت اولیه :
  120,000,000
 • قیمت نهایی :
  107,500,000
کولر پلیمری 12000 اکسیال تک فاز

  کولر پلیمری 12000 اکسیال اینورتر دار پایین زن

 • قیمت اولیه :
  160,000,000
 • قیمت نهایی :
  154,800,000
کولر پلیمری 12000 اکسیال اینورتر دار پایین زن

  کولر پلیمری 12000 اکسیال تک فاز پایین زن

 • قیمت اولیه :
  120,000,000
 • قیمت نهایی :
  114,700,000
کولر پلیمری 12000 اکسیال تک فاز پایین زن

  کولر پلیمری 15000 سانترفیوژ اینورتر

 • قیمت اولیه :
  200,000,000
 • قیمت نهایی :
  189,100,000
کولر پلیمری 15000 سانترفیوژ اینورتر

  کولرآبی 3800 بالازن سلولزی

 • قیمت اولیه :
  0
 • قیمت نهایی :
  68,587,370
کولرآبی 3800 بالازن سلولزی

  کولر سلولزی 4000 گرید A

 • قیمت اولیه :
  0
 • قیمت نهایی :
  61,260,180
 کولر سلولزی 4000 گرید A

  کولر سلولزی | کولر آبی بالازن سلولزی 5800

 • قیمت اولیه :
  0
 • قیمت نهایی :
  88,286,730
کولر سلولزی | کولر آبی بالازن سلولزی 5800

  خرید کولر | خرید کولر سلولزی 6000 گرید A

 • قیمت اولیه :
  0
 • قیمت نهایی :
  87,183,190
خرید کولر | خرید کولر سلولزی 6000 گرید A

  خرید کولر سلولزی | کولر سلولزی 8000گرید B

 • قیمت اولیه :
  0
 • قیمت نهایی :
  102,197,940
خرید کولر سلولزی | کولر سلولزی 8000گرید B