کولر پلیمری سانترفیوژ BLDC با اینورتر

 • قیمت اولیه :
  0
 • قیمت نهایی :
  209,330,000
کولر پلیمری سانترفیوژ BLDC با اینورتر

  کولر پلیمری 12000 اکسیال اینورتر

 • قیمت اولیه :
  0
 • قیمت نهایی :
  203,280,000
کولر پلیمری 12000 اکسیال اینورتر

  کولر پلیمری 15000 سانترفیوژ تک فاز دو دور

 • قیمت اولیه :
  0
 • قیمت نهایی :
  189,970,000
کولر پلیمری 15000 سانترفیوژ تک فاز دو دور

  کولر پلیمری 12000 اکسیال تک فاز

 • قیمت اولیه :
  0
 • قیمت نهایی :
  152,460,000
کولر پلیمری 12000 اکسیال تک فاز

  کولر پلیمری 12000 اکسیال اینورتر دار پایین زن

 • قیمت اولیه :
  0
 • قیمت نهایی :
  212,960,000
کولر پلیمری 12000 اکسیال اینورتر دار پایین زن

  کولر پلیمری 12000 اکسیال تک فاز پایین زن

 • قیمت اولیه :
  0
 • قیمت نهایی :
  162,140,000
کولر پلیمری 12000 اکسیال تک فاز پایین زن

  کولر پلیمری 15000 سانترفیوژ اینورتر

 • قیمت اولیه :
  0
 • قیمت نهایی :
  234,740,000
کولر پلیمری 15000 سانترفیوژ اینورتر